งานย้ายแจกันศิลปะลายจีนโบราณขนาดยักษ์ อาคารกรุงเทพประกันภัยและคอนโดอิสระ คอลเลคชั่น

วันนี้ขอมานำเสนอผลอีกหนึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเป็… Continue reading งานย้ายแจกันศิลปะลายจีนโบราณขนาดยักษ์ อาคารกรุงเทพประกันภัยและคอนโดอิสระ คอลเลคชั่น